Yakovlev YAK 40K Jets zu verkaufen

Yakovlev YAK 40K VIPCHF 2'281'878
US$ 2'500'000
Bj.: 1981; TTAF: 11497h; Typ: Jet; Standort: Russland, Kazan, UWKD; Jahresnachpr.: 1/2010